10 Hudson Yards
New York, NY
Architect:
Kohn Pedersen Fox (KPF)